48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

15 maja upłynął termin składania wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski jeszcze do 11 czerwca, ale za każdy dzień zwłoki od 16.05.07 do 11.06.07 (licząc dni robocze) kwota płatności będzie obniżana o 1%. Wnioski można składać osobiście lub wysyłać pocztą. Wtedy o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Ze względu na znaczne zmiany zasad wypełniania wniosków wprowadzone w bieżącym roku zachęcamy do korzystania z pomocy Ośrodków Doradztwa Rolniczego przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Wykaz adresowy państwowych jednostek doradztwa rolniczego znajduje się na stronie Centrum w adresarzu.

Instrukcję wypełniania wniosku można otrzymać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub znaleźć na stronie internetowej ARiMR.
Rolnicy, którzy ubiegali się w poprzednich latach o płatności bezpośrednie otrzymają z ARiMR wniosek spersonalizowany wraz z mapą.

Rolnicy, składający wniosek po raz pierwszy mogą pobrać formularze z biura powiatowego ARiMR lub ze strony internetowej Agencji:
1) wniosek
2) oświadczenie o powierzchni działek
3) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl