48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W dniach 12-13 lutego br. 85 doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb rolniczych z całego kraju uczestniczyło w seminarium nt. „Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności obszarowych”.
Reforma Wspólnej  Polityki Rolnej oraz zmiany w systemie płatności obszarowych były tematami wystąpienia Pani Zofii Krzyżanowskiej – Radcy Generalnego MR i RW.
Zasady płatności obszarowych przedstawiła Pani Renata Mantur –dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich AR i MR.

 Szczegóły dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatności obszarowe w 2007 r.  omówiła Pani Jolanta Dobiesz - naczelnik Wydziału Płatności Powierzchniowych AR i MR.
Prezentacji oprogramowania do wypełniania wniosków dokonał Janusz Lesisz – Kierownik Działu  Rozwoju Rolnictwa Oddziału w Radomiu. Przedstawił również trzy przykładowe  wypełnione  wnioski na podstawie ortofotomap.
Szkolenie zakończyło się  dyskusją, uczestnicy zadawali wykładowcom wiele pytań.
Uczestnicy, którzy wzięli udział w seminarium będą prowadzić szkolenia z tego zakresu dla pozostałej kadry doradczej w swoich ośrodkach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl