48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W dniu 31 stycznia 2007r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja podsumowująca Konkurs na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi trzech pokoleń doradców rolnych pod hasłem „Z POLSKIMI ROLNIKAMI KU NOWOCZESNEJ WSI” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Konferencji przewodniczyła Pani Hanna Fadecka-Galicz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego.

W konferencji uczestniczyli: Pan Jan Krzysztof Ardanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Zofia Krzyżanowska Radca Generalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Stanisław Krotoszyński Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Maria Sondij-Korulczyk Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW, Pan Prof.dr hab. Bronisław Gołębiowski Kierownik Pracowni Pamiętnikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W czasie konferencji jako pierwszy głos zabrał Wiceminister Rolnictwa Pan Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu omówił rolę jaką spełniali doradcy rolni na przestrzeni historii polskiej wsi i rolnictwa, szczególnie zaś podkreślił znaczenie doradców we wdrażaniu obecnej polityki rolnej. Doradcy pracują  najbliżej rolników i to od nich oczekuje się fachowej pomocy wynikającej z rzetelnej wiedzy i kompetencji. Pan Minister pogratulował pomysłu organizatorom Konkursu, a także przekazał gratulacje i życzenia laureatom.

Podczas konferencji Laureatom I, II i III miejsca zostały wręczone puchary Wicepremiera Rządu RP Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera. Ponadto laureatka I miejsca Pani Zofia Szalczyk, laureat II miejsca Pan Kazimierz Garbacz, laureat III miejsca Pan Edward Bodkowski otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne, które wręczyli: Wiceminister Rolnictwa Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor CDR Pani Hanna Fadecka-Galicz wraz z honorowymi gośćmi konferencji.
Szesnaście osób z pośród uczestników konkursu otrzymało dyplomy i  wyróżnia pieniężne, które  wręczyli przedstawiciele fundatorów: Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Krajowej  Rady Spółdzielczej, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zachodnio-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

    

Ponadto dziesięć osób otrzymało dyplomy i wyróżnienia książkowe, ufundowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność.
Oceny naukowej Konkursu dokonał Prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski Kierownik Pracowni Pamiętnikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W swoim wystąpieniu Profesor podkreślił, iż Konkurs wyszedł naprzeciw tym środowiskom, które miały w przeszłości i nadal mają ogromne znaczenie dla modernizacji wsi i rolnictwa.
W wyniku Konkursu zgromadzony został ciekawy materiał poznawczy z którego będą mogli korzystać pracownicy nauki, studenci a także doradcy.
W czasie dyskusji uczestnicy konferencji bardzo wysoko ocenili inicjatywę przeprowadzenia Konkursu, podkreślali jego znaczenie dla budowania prestiżu i pozycji zawodowej doradców.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl