48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Przewodnik po narzędziach pracy doradczej (PDF, 5,35MB)

Przetwórstwo dla rolników 2021 (xls, 2.39MB)

Pomocnik prowadzenia ewidencji sprzedaży – rhd_2021_1

Rolniku – policz się sam

Rozwój Usług Rolniczych 2020

Podejmowanie działalności gospodarczej - 2020 r. - pomocnik doradcy i rolnika

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Prezentacja "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych" 2020

Prezentacja głównych założeń Działania M 21

Aplikacja do obliczenia kwoty pomocy z Działania M 21

Pomocnik doradcy i rolnika 2021

Premie dla młodych rolników 2021

Produkcja filmów dla rolnictwa (wersja robocza)

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 (XLS, 7,08MB)

Modernizacja gospodarstw rolnych objętych PROW 2014-2020 w aktualnym uruchomionym naborze wniosków – obszar "d".

Możliwości finansowania inwestycji w rolnictwie - wsparcie krajowe

Kalkulator dobrostanowy 2021

Dobrostan - kalkulator korzyści, prezentacja

Kryteria dostępu do poddziałania 6.4 "Wspracie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

Kryteria Podjęcie Działalności Gospodarczej 2019 cały kraj

Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF (cały kraj) 2021

Kryteria Podjęcie Działalności Gospodarczej 2020 ASF

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW 2014-2020

Aplikacja do obliczania kryteriów dostępu do przetwórstwa 2020

KRUS 2021

Kalkulator obliczania orientacyjnej standardowej produkcji w gospodarstwie rolnym 2021

Ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym  - 2021

Aplikacja I Aplikacja II
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl