48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 Poradnik PROW – Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej.

Przekazujemy do publicznego wykorzystania opracowanie będące praktycznym podręcznikiem dla wszystkich zainteresowanych wsparciem ze środków Unii Europejskiej.
Udział rolników w poszczególnych programach wsparcia wiąże się z przyjęciem na siebie dobrowolnych zobowiązań w zakresie gospodarowania posiadanymi zasobami. Zobowiązania te są specyficznym „wkładem własnym” rolników a uzyskiwane płatności są rekompensatą za ich przestrzeganie.

Dlatego zarówno z punktu widzenia rolników jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu ważne jest, aby przygotowanie wniosków do poszczególnych działań opierało się o jednolite dla całego kraju normy i wskaźniki obiektywizujące zakres podejmowanych zobowiązań. Celowi temu służy druga część podręcznika, która zawiera normatywy produkcyjne.
Przygotowanie tej publikacji poprzedziła ogromna praca wielu osób. Szczególną zasługę w jej przygotowaniu mają jednak pracownicy nauki rolniczej, którzy podjęli się roli recenzentów treści merytorycznej podręcznika. Tej trudnej funkcji nie ograniczali jednak do formułowania opinii ale dzielili się z zespołem autorskim wynikami własnego dorobku naukowego, co w znaczący sposób wpłynęło na jakość całości opracowania.
Niniejsze opracowania nie jest formą ostateczną i z pewnością będzie wymagało aktualizacji i uzupełnień. W związku z tym uprzejmie prosimy czytelników o uwagi i informacje, które według Państwa powinny się znaleźć w naszej publikacji.
Redaktorzy

pobierz poradnik (pdf - 2.21MB)

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl