48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Prezentacja zawiera informacje o nowym obowiązującym programie (wersja - lipiec 2007) wpierania rolnictwa i obszarów wiejskich w kraju w latach 2007-2013 (cele, zakresy, koszty kwalifikowalne, rodzaje wspieranych inwestycji, kryteria i warunki dostępu dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Osi 1, 2, 3 i Działań ujętych w tych Osiach).

    Oś I-sza:
    Oś II-ga:
    Oś III-cia:

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl