48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
 
 
ROK PLIKI ZBIORCZE PLIKI PDF

SPISY TREŚCI I STRESZCZENIA

2019

Roczny spis treści PL - ANGlink zewnętrzny

Recenzenci w 2019 r.link zewnętrzny

Nr 4/2019
Nr 3/2019
Nr 2/2019
Nr 1/2019
2018

Roczny spis treści 2018 - Pol

Roczny spis treści 2018 - Ang

Nr 4/2018
Nr 3/2018
Nr 2/2018
Nr 1/2018
2017

Roczny spis treści 2017 - Pol

Roczny spis treści 2017 - Ang

Nr 4/2017
Nr 3/2017
Nr 2/2017
Nr 1/2017
 2016

Roczny spis treści 2016 - Pol

Roczny spis treści 2016 - Ang

Nr 4/2016
Plik zbiorczy ZDR 2016 Nr 3/2016
  Nr 2/2016
  Nr 1/2016
 2015 Roczny spis treści 2015 Nr 4/2015
Plik zbiorczy ZDR 2015 Nr 3/2015
  Nr 2/2015
  Nr 1/2015
 2014 Roczny spis treści 2014 Nr 4/2014
Plik zbiorczy ZDR 2014 Nr 3/2014
  Nr 2/2014
  Nr 1/2014
 2013

Roczny spis treści 2013 - Pol

Roczny spis treści 2013 - Ang

Nr 4/2013
Plik zbiorczy ZDR 2013 Nr 3/2013
  Nr 2/2013
  Nr 1/2013
 2012 Roczny spis treści 2012 Nr 4/2012
Plik zbiorczy ZDR 2012 Nr 3/2012
  Nr 2/2012
  Nr 1/2012
 2011

Roczny spis treści 2011 - Pol

Roczny spis treści 2011 - Ang

Nr 4/2011  
Plik zbiorczy ZDR 2011 Nr 3/2011
  Nr 2/2011
  Nr 1/2011
 2010 Roczny spis treści 2010 Nr 4/2010
Plik zbiorczy ZDR 2010 Nr 3/2010
  Nr 1-2/2010
 2009 Roczny spis treści 2009 Nr 4/2009
Plik zbiorczy ZDR 2009 Nr 3/2009
  Nr 2/2009
  Nr 1/2009
 2008 Roczny spis treści 2008 Nr 4/2008
   Nr 3/2008
  Nr 2/2008
  Nr 1/2008

ZDR okladkaWydano kolejny, 99. numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1/2020.

Pierwszy numer kwartalnika w 2020 roku otwiera artykuł poruszający tematykę dotyczącą pozycji doradztwa rolniczego w perspektywie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Autor wyodrębnia system doradztwa rolniczego jako swego rodzaju interwencję związaną ze współpracą oraz powszechną wymianą wiedzy i informacji, szeroko opisując przy tym wybrane aspekty. Zauważa, które czynniki tworzące Wspólną Politykę Rolną wymagają koniecznie dofinansowania oraz przedstawia doradztwo rolnicze w świetle regulacji prawnych.

W numerze znajdą Państwo również artykuł wskazujący na przestrzenne zróżnicowanie wydatkowania wybranych instrumentów wsparcia PROW w okresie lat 2007-2013. Autor określił kilka obszarów, takich jak: wsparcie dla gospodarstw rolnych, poprawa stanu środowiska rolniczego, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, a także infrastruktura i kapitał społeczny, na podstawie których przeprowadził badania wskazując na zróżnicowaną absorpcję środków przez poszczególne obszary.

Czytelnik może się również zapoznać z ideą oraz istotą tworzenia grup problemowych rolników, a także związanymi z tym obopólnymi zaletami i ułatwieniami w pracy doradczej. Pracę z grupą rolników opisano na podstawie doświadczeń doradców z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kolejny artykuł kwartalnika przedstawia ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego województw wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Autor omawia istotne różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym tych regionów, a także wpływ zróżnicowanego poziomu badanych województw na poziom bezrobocia na tych terenach.

W niniejszym numerze poruszony został równie ważny i bardzo aktualny temat bioasekuracji. W opublikowanym artykule przedstawiono m.in. genezę pojawienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF-u), metody walki z ASF-em i potencjalne możliwości ograniczenia transmisji wirusa na nowe obszary. W kolejnym, równie aktualnym artykule, dotyczącym zmian klimatycznych, czytelnik może poznać powiązania między liczbą ludności, gospodarką, produkcją żywności a negatywnymi zmianami klimatycznymi. W artykule autor podejmuje próbę przedstawienia „błędnego koła” występującego w relacji klimat-żywność oraz określa narzędzia mogące ograniczyć poważne zmiany klimatyczne.

Ciekawie przedstawiają się też dwa artykuły opublikowane w dziale Informacje. W pierwszym szczegółowo omówiono metodę łącznego stosowania agrochemikaliów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, natomiast w kolejnym Autor skoncentrował się na opisie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz nowych regulacjach w tym zakresie.

 

 

ZDR Nr 1/2020 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2020 (pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
ZDR Nr 3/2020 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2020 (pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
  • spis treści
  • streszczenia

Roczny spis treści PL - ANG

 

ARCHIWUM ZDR z lat 2008 - 2019 (do pobrania pliki PDF z Zagadnieniami Doradztwa Rolniczego) >>>

 


Od Redakcji

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie i zarządzania nimi, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa, w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki w Polsce.


ISSN  1232-3578, ss. ok. 130,  format: 166 x 232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r. Do końca 2019 r. ukazało się 98 numerów.

Rada Programowa:

Edward Arseniuk, Zbigniew Brodziński, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Stanisław Krasowicz, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta, Stefan Pruszyński, Marian Podstawka, Monika Stanny

Zespół Redakcyjny:

Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak
Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Z-ca sekretarza redakcji: Justyna Stawna

Redaktorzy tematyczni: 

Agronomia: Jean Diatta, Ryszard Jaworski, Edward Matuszak
Doradztwo: Ryszard Jaworski, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza
Ekonomia: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Feliks Wysocki
Problematyka społeczna:  Andrzej P. Wiatrak, Sławomir Zawisza
Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Wspólna Polityka Rolna: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass
Zarządzanie: Andrzej P. Wiatrak

Recenzenci:

Aleksandra Badora, Agata Balińska, Marta Błąd, Małgorzata Bogusz, Bolesław Borkowski, Marta Domagalska-Grędys, Zbigniew Floriańczyk, Jarosław Gołębiewski, Jakub Jasiński, Ryszard Jaworski, Anna Jęczmyk, Józef Kania, Bogdan Klepacki, Zdzisław Klukowski, Katarzyna Kość-Ryżko, Krystyna Krzyżanowska, Wenancjusz Kujawiński, Władysława Łuczka, Edward Matuszak, Arkadiusz Niedziółka, Stefan Pruszyński, Michał Roman, Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Jan Sikora, Stanisław Stańko, Aleksandra Swulińska-Katulska, Andrzej P. Wiatrak, Izabela Wielewska, Jolanta Wojciechowska, Monika Wojcieszak-Zbierska, Magdalena Woźniczko, Agnieszka Wrzochalska, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza, Rafał Zbyrowski, Wojciech Ziętara, Janusz Żmija


Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 123, fax.: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl