48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2022 09 13 mini
12 października 2022 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Jubileuszową uroczystość 30-tej edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” otworzyła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Wiceminister podkreśliła, że jest to wydarzenie, które pozwala docenić pracę Redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego, pracę doradców, autorów publikacji oraz wszystkich osób zaangażowanych w działalność wydawniczą Ośrodków.

Atutem każdego Zespołu są tworzący go ludzie: autorzy artykułów, publikacji, doradcy rolniczy, dziennikarze, specjaliści branżowi, graficy, doświadczeni profesjonaliści, angażujący się w pracę Redakcji. To oni swoją wiedzą i umiejętnościami ułatwiają dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Uhonorowaniu tych właśnie osób służy konkurs pn. ”Najlepsze Wydawnictw WODR”.

Z okazji 30-tej edycji konkursu, Redakcje czasopism Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Uroczystej 30-tej edycji konkursu towarzyszyła ogólnopolska Konferencja pn.: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”. Konferencja, której głównym celem była promocja i wsparcie wspólnych inicjatyw w zakresie organizowania się rolników w partnerstwa rolnicze a także prezentacja doświadczeń w realizacji różnych form współpracy.

Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej, gromadząc łącznie ponad 530 osób. Święto Prasy Rolniczej WODR było wspaniałą promocją czasopism i wydawnictw branżowych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wśród doradców, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej. Było również miejscem wymiany doświadczeń wśród redaktorów i pracowników działów wydawnictw.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła prezentacja krótkiego filmu, ukazującego dorobek i pracę wszystkich 16 Redakcji czasopism i wydawnictw ODR oraz zmiany, jakie zaszły w czasopismach na przestrzeni lat.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 13 tytułów publikacji. 

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

Organizowany przez poznański Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie konkurs od szeregu lat cieszy się uznaniem redakcji czasopism wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu otrzymali nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie bonów pieniężnych oraz okolicznościowe statuetki i dyplomy.

Nagrody wręczali: Pani Barbara Odrobińska, Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w MRiRW i Pan Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Wszystkim Zespołom Redakcyjnym serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym wydarzeniu, będącym świętem wszystkich Redakcji WODR.

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, którą będziemy realizować w 2023 roku, w ramach obchodów 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce . 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXX edycji konkursu:

W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

I MIEJSCE:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

TRZY RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA:
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

I MIEJSCE:
„Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji” Swiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II MIEJSCE:
„Sposoby poprawy retencji wody w glebie”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

III MIEJSCE:
„Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W RAMACH KONKURSU PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI:
I miejsce - 15 OOO złotych
lI miejsce - 12 OOO złotych
IlI miejsce - 8 OOO złotych

 

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

 

Poprzednie edycje:

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIX

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVI

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXI

 

 

2022 WODR LOGO

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl