48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2022 09 13 mini
Ogłoszenie wyników XXX edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2022 rok. Konkursu pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 13 tytułów publikacji. 

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs we współpracy z Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy MRiRW, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytory­ cznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

 

WYNIKI KONKURSU
Poniżej wyniki XXX edycji konkursu:

W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

I MIEJSCE:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA:
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

TRZY RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA:
„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

I MIEJSCE:
„Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji” Swiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

II MIEJSCE:
„Sposoby poprawy retencji wody w glebie”
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

III MIEJSCE:
„Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W RAMACH KONKURSU PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI:
I miejsce - 15 OOO złotych
lI miejsce - 12 OOO złotych
IlI miejsce - 8 OOO złotych

 

Z okazji 30-lecia konkursu redakcje czasopism WODR otrzymają okolicznościowe Puchary Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 12 października 2022 roku w Poznaniu

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism oraz publikacji tematycznych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

 

 

Poprzednie edycje:

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIX

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVI

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIV

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXIII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXI

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl