48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Uroczyste wręczenie nagród tegorocznym finalistom konkursu Sposób na Sukces odbyło się 28 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Laureaci i wyróżnieni w XI edycji konkursu odebrali listy gratulacyjne, które w imieniu Prezydenta wręczył Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Finaliści otrzymali także dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wręczył Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto nagrodzeni w konkursie zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi m.in. w postaci zestawów kina domowego. Nagrody przyznano w kategoriach indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie nagrodzono czternaście przedsięwzięć, w tym dwa wyróżniono.

Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że dla zachowania żywotności wsi potrzebne są różnorodne formy aktywności, które pozwolą żyć i pracować na wsi. Podkreślił również, że na wsi znajduje się duży potencjał, który trzeba uruchamiać i wykorzystywać dla wspólnego dobra, a laureaci konkursu Sposób na Sukces pokazują jak można to robić - jak pracując na własny sukces, wnosić swój wkład do dobra wspólnego.

Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu, podkreślił znaczenie idei konkursu, tj. tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich i dodał, ze wpisuje się ona w aktualnie realizowaną politykę rozwoju obszarów wiejskich. Wiceminister pogratulował realizatorom wszystkich przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu także tym, którzy nie wygrali, bo jak powiedział wszystkie przedsięwzięcia są ważne dla rozwoju polskiej wsi.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych, administracji samorządowej, tj. urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego.

Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Partnerzy medialni: Telewizja Polska S.A., Agro Serwis, Bank i Rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz Magazyn Farmer.

Dziękujemy za współpracę partnerom i sponsorom tegorocznej edycji konkursu, tj.:

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu S.A.
Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. – Bronisze
Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
Agencji Nieruchomości Rolnych
Agencji Rynku Rolnego
Firmie Fosfan S.A.
HDI Asekuracja Towarzystwu Ubezpieczeń S.A.
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
Urzędowi Gminy Mierzęcice
Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie
Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego
Urzędowi Gminy Pleśna
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Urzędowi Gminy Kołbaskowo
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego
Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Starostwu Powiatowemu w Puławach
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego
Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy
Urzędowi Gminy Puńsk
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu

Dziękujemy wystawcom za organizację stoisk promocyjnych:

P.P.H.U. Anmar
Spółdzielni Producentów Drobiu Eko-Gril
Firmie Polser
Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia
Winnicy Płochockich
Zakładowi Ubojowo-Masarskiemu Rom-Mięs
Firmie Polska Róża Sp. z o.o. oraz Fundacji Ernesta Michalskiego Polska Róża

więcej zdjęć... /5.9MB/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl