48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 6 maja 2009 r. w  Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało jedenastu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do laureatów i wyróżnionych w konkursie indywidualne listy gratulacyjne oraz przekazał upominki.
Finaliści konkursu zostali uhonorowani także dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Rady Do Spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych.
W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.

 

   

Wykaz laureatów i wyróżnionych w IX edycji ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość
i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich

 


Regulamin IX Edycji Konkursu 
   
Uroczystość finałowa VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
 
Organizatorzy, Patroni i Sponsorzy VIII edycji
  
Wykaz laureatów i wyróżnionych w VIII edycji konkursu "Sposób na Sukces"
  
Uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu SPOSÓB NA SUKCES
  
Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000 -2013

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl