48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 11 września 2018 r. roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. W tegorocznej XVIII edycji Konkursu Rada Programowa wyłoniła finalistów w następujących kategoriach:

 • indywidualnej - 6 podmiotów
 • rodzinnej - 5 podmiotów
 • inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - 4 podmioty


Laureaci byli nagradzani równorzędnie w danej kategorii, co oznacza, że nie ma przydzielonych miejsc. Trudno zmierzyć ich działania i dlatego zostali uhonorowani jednakowo za ich przedsiębiorczość i aktywność na obszarach wiejskich.


Pozaregulaminowo wyróżniono również 5 podmiotów, jako szczególny wyraz uznania Rady konkursu dla ich przedsięwzięć.
Przedsięwzięcia wyłonione w XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” stanowią przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykaz laureatów i wyróżnionych

Honorowy Patronat nad XVIII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował
Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Honorowy Patronat nad Galą Finałową XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” sprawował
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


Patronat medialny sprawowali:

 • Redakcja Rolna Telewizji Polskiej S.A.
 • „Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy”
 • „Farmer” - miesięcznik
 • „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”
 • „Internetowe Życie Gospodarcze”
 • Magazyn VIP- Wydawnictwo MAXMEDIA
 • NashNet S.A.- Pierwszy Portal Rolny.

Podczas gali zabrali głos:

 • Pani Minister Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta, odczytała w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list gratulacyjny dla laureatów i wyróżnionych w konkursie.
 • Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pogratulował wszystkim laureatom i wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów. Zaznaczył, iż rolnicy z dużych gospodarstw mają szanse brać udział w globalnej rywalizacji, natomiast dla mniejszych gospodarstw trzeba szukać alternatywy w niszach produkcyjnych i usługowych.
 • Pan Jacek Węsierski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przywitał laureatów, wyróżnionych oraz gości honorowych i pozostałych uczestników gali.

Gratulując zwycięzcom głos zabrali również:

 • Pan Piotr Serafin Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 • Pan Bartosz Urbaniak Szef Agro HUB dla Europy Centralnej i Wschodniej oraz Afryki w Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Pani Joanna Kozłowska V-ce prezes Zarządu, Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Rynku „Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach – największego w Polsce centrum dystrybucji świeżych owoców, warzyw i kwiatów”.

Wręczenie nagród:

Listy gratulacyjne dla laureatów podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę – wręczyła Pani Minister Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Dyplomy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrody rzeczowe – kamery, a także statuetki wręczył Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrody i statuetki zostały sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pakiet gadżetów firmowych ufundowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz upominki reklamowe ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A., a także katalog konkursu przygotowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego (sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), foldery o Rezydencji Belweder i Centrum Doradztwa Rolniczego – wręczył Pan Jacek Węsierski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Laureaci Konkursu „Sposób na Sukces” otrzymali również nagrody ufundowane przez samorządy wojewódzkie i gminne - wręczyli je przedstawiciele urzędów marszałkowskich i urzędów gmin.

Wyróżnieni w XVIII edycji Konkursu otrzymali: dyplomy, które są szczególnym wyrazem uznania Rady Konkursu dla ich przedsięwzięć, upominki reklamowe ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A, pakiet gadżetów firmowych ufundowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także katalog konkursu przygotowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz foldery o Rezydencji Belweder i Centrum Doradztwa Rolniczego – wręczył Pan Jacek Węsierski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Współorganizatorami i partnerami konkursu byli:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • „Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach – największe w Polsce centrum dystrybucji świeżych owoców, warzyw i kwiatów”,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
 • Firma „Argoborker” – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia,
 • Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
 • Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”,
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


W imieniu laureatów podziękował organizatorom i partnerom konkursu Pan Andrzej Daniluk – właściciel firmy „Welski Health&Happiness Center, ALOHA Spółka z o.o.” z Ciborza.

Galę finałową uświetnił zespół Tekla Klebetnica, który ma na swoim koncie wiele sukcesów i wyjątkowych koncertów zagranicznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Jordanii, Uzbekistanie, Gruzji, Włoszech, Francji, Węgrzech, Mołdawii i wielu innych krajach europejskich. W 2013 roku zdobyli 2 miejsce w 6 edycji programu Mam Talent.


Publikacja towarzysząca XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”

Relacja filmowa z gali na stronie TVP1 - Agrobiznes

logotypy


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl