48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

EP AGRI siecTłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure EIP-AGRI Network, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim. Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020.

W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów. Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European Innovation Partnerships - EIP) obejmujących różne obszary tematyczne: aktywne i zdrowe starzenie się, zasoby wodne, surowce, inteligentne miasta i społeczeństwa oraz rolnictwo. Wszystkie Partnerstwa koncentrują się na korzyściach społecznych oraz szybkich procesach modernizacji i wspierają współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi oraz zainteresowanymi innowacjami w celu szybszego osiągania lepszych wyników. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne specjalizujące się w problematyce rolnej zostało uruchomione w  2012 r. Broszura w języku polskim

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl