48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2013 KOMUNIKOWANIE I DORADZTWO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ MONOGRAFIA NAUKOWA 1 150

Monografia naukowa na XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną oraz jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jakie znaczenie mają informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej? Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki?  Redakcja naukowa: Krystyna Krzyżanowska

Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl