48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wszystkich doradców i osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z następnym numerem "Biuletynu dla Doradców ODR" opracowanym i wydanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Wydawnictwo to w zamyśle pomysłodawców ma stanowić uzupełnienie wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej dla doradców, przedstawiając najważniejsze informacje z zakresu aktualnych zagrożeń i wyzwań w aspektach zdrowia zwierząt gospodarskich, bezpieczeństwa żywności i pasz oraz diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych zwierząt. Biuletyn będzie wydawany 3-4 razy w roku. Autorzy biuletynu proszą o zgłaszanie uwag i sugestii do przedstawianych treści celem doskonalenia zawartości kolejnych numerów Biuletynu.

Na stronie CDR wszystkie numery Biuletynu będą dostępne w zakładce „TRANSFER WIEDZY” w folderze Biuletyn weterynaryjny.

Biuletyn dla Doradców ODR nr 1 - pdf 1.98 MB

Biuletyn dla Doradców ODR nr 2 - pdf 2.12 MB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl