48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

Wiejskie gospodarstwo domowe (WGD) to gospodarstwo prowadzone i utrzymywane przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Pod tym zagadnieniem kryje się bogata tematyka związana z dbałością o kondycje, odpowiednie żywienie, kultywowanie tradycji kulinarnych i kulturowych, estetyka zagrody i architektura zieleni, drobne przetwórstwo sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny, rękodzielnictwo, prowadzenie agroturystyki i zagród edukacyjnych, budżet domowy oraz szeroko rozumiany zdrowy styl życia.

Zadania realizowane przez Centrum wpisują się w struktury działań ośrodków doradztwa rolniczego, które w ramach swoich zadań realizuję m.in. projektowania gospodarstwa domowego, estetyzacji zagrody wiejskiej, żywienia rodziny, agroturystyki, i kultywowania regionalnych tradycji ludowych, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego, kreowanie i promocja produktów lokalnych i regionalnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich ochrony, poprawa estetyki i stanu sanitarno-higienicznego zagród wiejskich, standardów jakościowych, wytworzonych produktów żywnościowych upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu życia, małego przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego.

 

 

Doradczynie z państwowych jednostek doradztwa rolniczego kreują styl życia na wsi.

Jednym z licznych zadań, jakie maja do wykonania doradcy pracujący w ODR jest współpraca z osobami, z których większość to kobiety zamieszkującymi obszary wiejskie. W ramach swoich obowiązków, doradczynie organizują i  koordynują działania związane z szerokim spektrum działań związanych z życiem na wsi. Jednym z tematów jest prowadzenie gospodarstwa domowego.

Istotną sprawą jest w gospodarstwie, którego nie można pominąć jest bezpieczeństwo żywności. Żywność, żywienie i zdrowie mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, co niejednokrotnie podkreślały badania naukowe. W relacjach tych istotnymi składnikami są parametry, które możemy świadomie kształtować tj. jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza żywności. Odpowiedzialność za to, czy żywność jest bezpieczna, ponoszą wszyscy na każdym etapie łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”. Dlatego bardzo ważna jest współpraca Centrum z doradcami celem przekazywania najbardziej aktualnych informacji.

Elementem, który zmienia od wielu już lat, jest estetyzacja wsi, w przypadku gospodarstwa domowego jest to dbałość o otoczenie własnego podwórka.  Nie bez znaczenia na zdrowie człowieka i jego styl życia, ale i na estetykę otoczenia ma zasobność finansowa właścicieli. Nawet niewielkie środki pozwalają na znaczną poprawę estetyki miejsca, w którym się mieszka i zadbanie o zdrowe żywienie. To wszystko łączy odpowiednia polityka ekonomiczna gospodarstwa.

Dobra współpraca Centrum z doradcami owocuje już sukcesami, a rozszerzenie działań o sferę bezpieczeństwa żywności, zdrowego stylu życia i lepszej estetyzacji otoczenia wpłynie na lepszą kondycję pracy samych doradcy – samozadowolenie, jak również rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mając lepsze zdrowie, będą cieszyć się ładnym otoczeniem.

Zadania Działu w przedmiotowym zakresie są realizowane poprzez:

 1. doskonalenie kadry doradczej w zakresie:
  1. dziedzictwa kulturowego,
  2. ochrony produktów regionalnych,
  3. racjonalnego żywienia rodziny,
  4. zdrowego stylu życia,
  5. przygotowania do wdrażania przez doradców zadań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;
 2. przygotowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa rodzin wiejskich, racjonalnego żywienia rodziny, zdrowego stylu życia, estetyzacji wsi, ekonomiki gospodarstwa domowego;
 3. współpraca ze środowiskami naukowo-badawczymi w zakresie racjonalnego żywienia, bezpieczeństwa rodzin wiejskich na obszarach wiejskich;
 4. pozyskiwanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych w zakresie polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl