48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie jest zaangażowane jest w rozwój agroturystyki od początku jej funkcjonowania, czyli od wczesnych lat 90tych XX wieku. Tu wydane zostały pierwsze poradniki, zawiązało się pierwsze stowarzyszenie regionalne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne i utworzona została Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Zrealizowano wiele projektów krajowych, regionalnych i międzynarodowych skierowanych na rozwój oferty turystyki wiejskiej, jej promocję i funkcjonowanie w rozwoju obszarów wiejskich oraz działań szkoleniowych podnoszących wiedzę i umiejętności doradców i mieszkańców wsi w zakresie organizowania działalności agroturystycznej.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl