48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

logotyp SIR

Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody (LPW)

woda 400 4

Cel ogólny

Celem operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy miedzy lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z prac grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponieważ doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego mają duże doświadczenie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich to ich zadaniem jest inicjowanie lokalnych działań dotyczących szeroko pojętej gospodarki wodnej.

 

Koncepcja tworzenia LPW

Koordynatorzy LPW

Terminy spotkań w ramach LPW

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl