48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

SRK dla Rolnictwa
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, działając w ramach konsorcjum z EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt pn. Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa) finansowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Celem projektu jest opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK dla Rolnictwa), stanowiącej rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – tzw. trzeci stopień charakterystyk.


SRK dla Rolnictwa zostanie opracowana przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora rolnictwa (funkcjonujących w nim podmiotów oraz występujących pomiędzy nimi relacji, kompetencji wymaganych wobec prowadzących gospodarstwa rolne oraz pracowników rolnictwa, najważniejszych nadawanych kwalifikacji w branży rolniczej itd.), a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży rolnictwa w kraju i za granicą oraz podstawową wiedzę na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Prace nad SRK dla Rolnictwa odbywać się będą z udziałem przedstawicieli kluczowych podmiotów oraz grup interesariuszy występujących w branży, którzy będą uczestniczyć w weryfikacji wypracowanych przez ekspertów rozwiązań.


Opracowanie projektu SRK dla Rolnictwa przebiegać będzie w trzech głównych etapach:

  1. Etap pierwszy: Opracowanie wstępnego projektu sektorowej ramy dla rolnictwa przez zespół ekspertów.
  2. Etap drugi: Konsultacje wstępnego projektu SRK dla rolnictwa w środowisku sektora rolnego (wśród przedstawicieli dominujących i kluczowych podmiotów oraz interesariuszy rolnictwa) oraz jego weryfikacja.
  3. Etap trzeci: Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i wykorzystania SRK dla Rolnictwa dla różnych grup interesariuszy.

W ramach realizacji drugiego etapu przewiduje się zorganizowanie przez CDR dwóch seminariów konsultacyjnych, w każdym z których planuje się udział przedstawicieli dominujących i kluczowych podmiotów oraz interesariuszy z sektora rolnictwa. Szczegóły odnośnie seminariów zostaną opublikowane wkrótce.


Pierwsze seminarium planowane jest w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział w Poświętnem, w dniu 15 maja 2019r. o godz. 11:00.

Drugie seminarium planowane jest w dniu 21 maja 2019r. w siedzibie CDR w Brwinowie o godz. 14:00.


Na zakończenie etapu konsultacji planowane jest zorganizowanie Seminarium podsumowującego, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki i wnioski z przeprowadzonych konsultacji oraz zmiany jakie wprowadzone zostaną do wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl