48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

CARE-T-FARMS
Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation
to Responsible and Mental Health Services

Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2019 ctf logo
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 5 krajów UE i poza UE

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego z zakresu rolnictwa społecznego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):

 

 

  • Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.
  • Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.
  • Moduł trzeci pn. "Care Farm Social/Health Educator" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

Działania w ramach projektu:

  • Opracowanie raportów State-of-the-Art opisujących stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem
  • Stworzenie platformy szkoleniowej wraz z kursem edukacyjnym obejmującym trzy moduły: "Care Farm Tutor", "Care Farm Manager", "Care Farm Social/Health Educator"

Strona internetowa projektu: http://www.care-t-farms.eu/

Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl