48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

BALTIC SLURRY ACIDIFICATION – Ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej
poprzez promowanie technik zakwaszania gnojowicy w Regionie Morza Bałtyckiego

Okres realizacji projektu: marzec 2016 – marzec 2019 etusivu2
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 19 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego

Cel projektu:
Promowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

 

 

Działania w ramach projektu:

  • Projekt obejmuje stosowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w całym regionie Morza Bałtyckiego.
  • Projekt przyczyni się do dalszego wyjaśnienia aspektów technologicznych stosowanych technik zakwaszania, biorąc pod uwagę ich konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne, analizy rynku i uregulowania prawne w tym zakresie, które mogłyby pomóc w upowszechnianiu technologii zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.
  • Zastosowanie technik zakwaszania gnojowicy (SAT) jest jednym ze sposobów  ograniczających straty azotu. Projekt ”Baltic Slurry Acidification” promuje to działanie w całym Regionie Morza Bałtyckiego. Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na eutrofizację Bałtyku. Upowszechnienie stosowania SAT przyniesie korzyść w postaci poprawy stanu środowiska w całym regionie, a rolnikom oszczędności finansowe i częściowe uniezależnienie się od zakupów nawozów mineralnych na rynku.

Strona internetowa projektu: http://balticslurry.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/balticslurryacidification/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl