48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

AgriLink - Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej
- rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – czerwiec 2020 images
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 16 krajów UE

Cel projektu:

  • Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.
  • Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).
  • Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego - działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.
  • Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

 

 

Działania w ramach projektu:
Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania
i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych. Działania te realizowane będą w następujących dziedzinach:
•    zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
•    wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
•    rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
•    wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
•    system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
•    wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: http://www.agrilink2020.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/agrilink2020/
Twitter: https://twitter.com/AgriLink2020

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl