48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w dniach 17 i 18 stycznia br. w Radomiu odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego (koordynatorzy projektu) oraz instytutów (opiekunowie naukowi zawodowo związani z tematem realizowanych demonstracji). Podczas spotkania omówiono realizację zadań przez ODRy i opiekunów naukowych, zasady współpracy z rolnikami, przedstawiono informacje na temat aktualnych prac realizowanych w ramach operacji. Podsumowano działania w 2022 roku, tj. m. in. zorganizowanie 86 demonstracji i przeszkolenie 876 osób z następujących tematów: przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa, przetwórstwo zbóż, przetwórstwo owoców i warzyw, kozy, akwakultura, w 13 obiektach demonstracyjnych.

 W spotkaniu uczestniczył Bartosz Pytlak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności MRiRW, który omówił działania resortu na rzecz rolnictwa ekologicznego.

W dniu 17 stycznia odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum, wybranej w głosowaniu tajnym przez członków Konsorcjum. Jej główne zadania to wspieranie i monitorowanie realizacji operacji, dokonywanie oceny postępu prac, przygotowanie rekomendacji. Rada składa się z dziewięciu osób, w tym sześciu przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, dwóch przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych i jednego przedstawiciela ze strony Lidera czyli CDR. Radzie przewodniczy Lider Konsorcjum – Henryk Skórnicki, dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.

 

 IMG 20230117 142302IMG 20230117 160534IMG 20230118 091028

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl