48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W listopadzie zakończyły się demonstracje z przetwórstwa surowców ekologicznych (zboża, mięso, mleko, owoce) prowadzone w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w CDR O/Radom w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Łącznie, w terminie od 19 września do 29 listopada br. przeprowadzono 12 demonstracji z przetwórstwa mięsa (Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej, Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej), 11 demonstracji z przetwórstwa owoców (Technologia produkcji soku z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji nektaru z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji napoju z jabłek ekologicznych), 11 demonstracji z przetwórstwa mleka (Technologia produkcji ekologicznego sera podpuszczkowego, Technologia produkcji ekologicznego sera ziarnistego typu „cottage cheese”) oraz 17 demonstracji z przetwórstwa zbóż (Przemiał zbóż z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Przyjazdy grup rolników-uczestników demonstracji organizowali specjaliści z ośrodków doradztwa rolniczego w całym kraju. Gościliśmy rolników, zainteresowanych prowadzeniem przetwórstwa we własnych gospodarstwach, ich współmałżonków i domowników, m.in. z województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawowali pracownicy naukowi Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie.

Ideą wszystkich demonstracji (inaczej spotkań, pokazów) było praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego wytwarzania produktów ekologicznych oraz poszerzenie ich wiedzy o nowości z zakresu technologii przetwórczej, w celu bezpiecznego wytwarzania ekologicznych wyrobów najwyższej jakości. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością obiektów demonstracyjnych w CPSz, z poszczególnymi etapami procesu przetwórczego ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz z przepisami regulującymi normy jakościowe produkcji ekologicznej. Wszyscy z zaangażowaniem brali czynny udział w pracach, oceniali przetwarzany surowiec, wydajność poszczególnych procesów przetwórczych czy cechy jakościowe otrzymanego produktu.

Na zakończenie spotkania otrzymywali wytworzone przez siebie produkty.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl