48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Jak informowaliśmy już wcześniej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego z całego kraju rozpoczęło realizację operacji: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Wiedza rolnicza jest nierozerwalnie związana z praktyką, dlatego też w wybranych w całym kraju 155 gospodarstwach powstaną obiekty demonstracyjne, które staną się platformą wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym. Pozwolą zacieśnić współpracę między nauką a praktyką rolniczą, będą dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, cennym z uwagi na prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

Większość obiektów demonstracyjnych, szczególnie dotyczących upraw polowych, zostanie założonych w sezonie wegetacyjnym 2023 roku. We wrześniu tego roku założone będą m. in. cztery obiekty demonstracyjne z przetwórstwa surowców ekologicznych (zboża, mięso, mleko, owoce), prowadzone w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w CDR O/Radom.

Szczegółowym tematem demonstracji w zakresie przetwórstwa mięsa będzie „Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej”. Opiekę naukową nad demonstracją sprawuje dr inż. Piotr Szymański z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego PIB w Warszawie. Uczestnicy demonstracji zostaną zapoznani z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Omówione i zademonstrowane będą takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, proces mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę praktyczną, oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wytwarzania mięsnych produktów ekologicznych lub poszerzenie ich wiedzy o nowości z zakresu technologii przetwórczej w celu bezpiecznego wytwarzania ekologicznych wyrobów mięsnych najwyższej jakości.

Uczestnikami demonstracji będą rolnicy zainteresowani prowadzeniem przetwórstwa we własnych gospodarstwach, ich współmałżonkowie, domownicy rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, wnioskodawcy lub beneficjenci działania: „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl