48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Demonstracje

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w dniach 17 i 18 stycznia br. w Radomiu odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego (koordynatorzy projektu) oraz instytutów (opiekunowie naukowi zawodowo związani z tematem realizowanych demonstracji). Podczas spotkania omówiono realizację zadań przez ODRy i opiekunów naukowych, zasady współpracy z rolnikami, przedstawiono informacje na temat aktualnych prac realizowanych w ramach operacji. Podsumowano działania w 2022 roku, tj. m. in. zorganizowanie 86 demonstracji i przeszkolenie 876 osób z następujących tematów: przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa, przetwórstwo zbóż, przetwórstwo owoców i warzyw, kozy, akwakultura, w 13 obiektach demonstracyjnych.

W listopadzie zakończyły się demonstracje z przetwórstwa surowców ekologicznych (zboża, mięso, mleko, owoce) prowadzone w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w CDR O/Radom w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Łącznie, w terminie od 19 września do 29 listopada br. przeprowadzono 12 demonstracji z przetwórstwa mięsa (Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej, Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej), 11 demonstracji z przetwórstwa owoców (Technologia produkcji soku z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji nektaru z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji napoju z jabłek ekologicznych), 11 demonstracji z przetwórstwa mleka (Technologia produkcji ekologicznego sera podpuszczkowego, Technologia produkcji ekologicznego sera ziarnistego typu „cottage cheese”) oraz 17 demonstracji z przetwórstwa zbóż (Przemiał zbóż z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Przyjazdy grup rolników-uczestników demonstracji organizowali specjaliści z ośrodków doradztwa rolniczego w całym kraju. Gościliśmy rolników, zainteresowanych prowadzeniem przetwórstwa we własnych gospodarstwach, ich współmałżonków i domowników, m.in. z województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.

Demonstracje, czyli praktyczne szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, obejmujące całość zagadnień na zasadzie „od pola do talerza”, czyli od upraw, poprzez zbiór aż do przetwórstwa włącznie prowadzone są w ramach operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” realizowanej przez konsorcjum którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

„Określenie możliwości chowu karpi w warunkach równoczesnego chowu ekologicznego i konwencjonalnego w jednym obiekcie stawowym, zgodnie z wymogami dla ekologicznej akwakultury” to temat demonstracji z akwakultury zrealizowany w Gospodarstwie Rybackim „Rytwiany” w Rytwianach należącym do p. Wacława Szczoczarza. Całe gospodarstwo stawowe ma powierzchnię 176 ha i składa się z 21 stawów wszystkich kategorii trzyletniego cyklu produkcyjnego karpi. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze stawy Gospodarstwa „Rytwiany” włączone są do sieci NATURA 2000 „Kras Staszowski”.

W dniach 19 i 20 września br. w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu odbyły się pierwsze demonstracje z przetwórstwa produktów ekologicznych, w tym przetwórstwa zbóż, mięsa i mleka. Instrukcje technologiczne dla każdego procesu zostały opracowane przez pracowników naukowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, a uczestniczyli w nim rolnicy z województwa łódzkiego i lubelskiego.

Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa było zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Podczas pokazu omówione były aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny. Omówiono i zademonstrowano takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zostali zapoznani z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa.

Jak informowaliśmy już wcześniej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego z całego kraju rozpoczęło realizację operacji: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Wiedza rolnicza jest nierozerwalnie związana z praktyką, dlatego też w wybranych w całym kraju 155 gospodarstwach powstaną obiekty demonstracyjne, które staną się platformą wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym. Pozwolą zacieśnić współpracę między nauką a praktyką rolniczą, będą dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, cennym z uwagi na prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

W dniu 20 czerwca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Operacja realizowana będzie w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl