48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Demonstracje

W dniach 19 i 20 września br. w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu odbyły się pierwsze demonstracje z przetwórstwa produktów ekologicznych, w tym przetwórstwa zbóż, mięsa i mleka. Instrukcje technologiczne dla każdego procesu zostały opracowane przez pracowników naukowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, a uczestniczyli w nim rolnicy z województwa łódzkiego i lubelskiego.

Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa było zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Podczas pokazu omówione były aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny. Omówiono i zademonstrowano takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zostali zapoznani z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa.

Jak informowaliśmy już wcześniej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego z całego kraju rozpoczęło realizację operacji: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Wiedza rolnicza jest nierozerwalnie związana z praktyką, dlatego też w wybranych w całym kraju 155 gospodarstwach powstaną obiekty demonstracyjne, które staną się platformą wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym. Pozwolą zacieśnić współpracę między nauką a praktyką rolniczą, będą dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, cennym z uwagi na prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

W dniu 20 czerwca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Operacja realizowana będzie w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl