48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 uwzględnione zostały Ekoschematy mające na celu ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, jak i ochronę bioróżnorodności na terenie kraju oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Wśród interwencji znajduje się Ekoschemat Dobrostan zwierząt, zachęcający rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki.

Do pobrania:

Prezentacja (pdf, 1,71MB)

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl