48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Mając na względzie nadal występujące ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w zasadach wypełniania wniosków o przyznanie płatności, DO DNIA 17 CZERWCA 2021 R. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności, w tym również płatności dobrostanowych.

W związku z powyższym, zasadne jest aby doradcy rolniczy poinformowali rolników realizujących wariant dotyczący wypasu krów mlecznych lub wariant dotyczący owiec o konieczności złożenia wniosków w terminie, który nie utrudni im realizacji wymogu zapewnienia co najmniej 120 DNI WYPASU (lub dostępu do wybiegu).

Dodatkowo, doradcy rolniczy powinni zwrócić uwagę, że od roku 2021, plany sporządzane na potrzeby zobowiązań realizowanych po raz pierwszy w ramach danego wariantu muszą być sporządzone W ROKU SKŁADANIA WNIOSKÓW. Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony w roku poprzednim nie będzie uznawany.

Ponadto, ze względu na to, że odmowa przyznania płatności jest równoznaczna z nierealizowaniem zobowiązania dobrostanowego w zakresie danego wariantu, to w odniesieniu do rolników, którzy otrzymali taką decyzję - nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia dobrostanowego dotyczące konieczności złożenia do ARiMR – zamiast planu poprawy dobrostanu zwierząt - oświadczenia, że w gospodarstwie nie zaszły istotne zmiany wpływające na realizację wymogów w ramach danego wariantu. Tym samym, taki rolnik zobowiązany jest posiadać nowy plan poprawy dobrostanu zwierząt. W przypadku takiego rolnika zasadne jest jedynie uaktualnienie dotychczasowego planu poprawy dobrostanu zwierząt (a nie tworzenie nowego, który będzie zawierał te same informacje co poprzedni) poprzez ponowne podpisanie go przez rolnika i doradcę rolniczego wraz z aktualną datą. W przypadku decyzji o przyznaniu płatności dobrostanowej rolnikowi przyznane zostaną również koszty transakcyjne

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl