48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

dobro1

Od 2020 roku rolnicy posiadający świnie (lochy, tuczniki) lub krowy (mleczne, mięsne) będą mogli ubiegać się o wsparcie z PROW na lata 2014-2020, w ramach nowego działania „Dobrostan zwierząt”.

 Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

 • Nabór wniosków będzie w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli co do zasady od dnia 15 marca do dnia 15 maja (po tym terminie zmniejszenie płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia)
 • Działanie roczne, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach
 • Planowany budżet działania – 50 mln euro

 

Aktualności

Termin składania wniosków o przyznanie płatności - wydłużony (PDF, 0,5 MB)

Aktualna Aplikacja do sporządzania Planu poprawy dobrostanu zwierząt PROW 2014-2020

Zmiana wysokość opłat za wydawanie paszportów bydła

Kolczyki dla loch

Informacja dla doradców i rolników dot. Planów poprawy dobrostanu zwierząt oraz Działalności ekologicznej i RŚK

Działanie Dobrostan Zwierząt - informacje na stronach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Uregulowania prawne

 

Publikacje

 

Narzędzia pracy doradczej

 

Pytania i odpowiedzi

 

Eksperci

 • Anna Litwinow - CDR O/Radom tel. 48 365 69 39
 • Dariusz Pomykała - CDR O/Radom tel. 48 365 69 40
 • Janusz Lesisz - CDR O/Radom tel. 48 365 69 38
 • Leszek Ciemniak - CDR O/Radom tel. 48 365 69 36
 • Katarzyna Cieślakowska - CDR O/Radom tel. 48 365 69 36
 • Anna Kowalska - CDR O/Brwinów tel. 22 125 62 22
 • Łukasz Laskowski - CDR O/Brwinów tel. 22 125 62 71
 • Rafał Galiak - CDR O/Kraków tel. 12 424 05 07
 • Joachim Kempka - CDR O/Kraków tel. 12 424 05 07
 • Iwona Kajdan-Zysnarska - CDR O/Poznań tel. 61 648 62 17
 • Danuta Nowak - CDR O/Poznań tel. 61 648 62 06
 • Oskar Wysocki - CDR O/Poznań tel. 61 648 62 02

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl