48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

bioasekuracja

Bioasekuracja - aktualności

W Rosji mamy pierwszy na świecie przypadek zakażenia człowieka szczepem wirusa ptasiej grypy H5N8.

Wirusa wykryto u 7 osób będących pracownikami fermy drobiu. Zarażone osoby przeszły łagodnie chorobę. Z obecnej wiedzy wiemy, że szczep wirusa H5N8 nie przenosi się z człowieka na człowieka, ale to może być kwestia czasu, gdyż jak wiemy wirusy mutują.

Dotychczas dochodziło do zakażenia szczepami H5N1, H7N6 oraz H9N2.

Ze względu na dużą zmienność wirusów ptasiej grypy zalecana jest ostrożność i zachowanie wszelki zasad higieny osób pracujących z ptactwem, a także unikanie kontaktu z padłym drobiem i dzikimi ptakami.

Tereny Wielkopolski cechuje ogromna liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, dla których ASF jest ogromnym problemem powodującym znaczne straty ekonomiczne, a nawet rezygnacje z produkcji.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Głównego Lekarza Weterynarii, dr Bogdana Konopki z prośbą o pomoc w sprawie aktualnej sytuacji związanej z ASF, a dokładniej sposobu walki z wirusem i znacznym ograniczeniem populacji dzików, a także tymczasowego zakazu wstępu do lasu osobom postronnym, nieuczestniczącym w zwalczaniu ASF.

Wielkopolska Izba Rolnicza podkreśla, że mimo w miarę stabilnej sytuacji, dzików w niektórych powiatach wciąż jest bardzo dużo. WIR apeluje o jak najszybszą depopulację zwierzyny do 1 dzika /tyś. ha.

Kolejny problem to niszczone ogrodzenia na granicach województw stanowiących zaporę uniemożliwiającą migrację dzików. Ogrodzenia pacyfikowane są przez zwierzynę płoszoną obecnością ludzi trudniących się zawodowo w procederze zbierania poroży. Rozwiązaniem tego problemy według Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest wprowadzenie do momentu odwołania stref ASF, zakazu wstępu do lasu.

WIR nawołuje, aby dotychczasowe prace służb weterynaryjnych, służb leśnych i rolników z opanowaniem sytuacji związanej z ASF nie zostały zaprzepaszczone.

Link do pisma

W dniu 3 lutego 2021 r. odbyła się „Konferencja naukowo-dydaktyczna – nauka w praktyce, dla szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych inspektoratów weterynarii i hodowców drobiu” nt.: „Zasad bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków”.

Konferencja zorganizowana została przez MRiRW we współpracy z Instytutem Weterynarii i Głównym Lekarzem Weterynarii w formie zdalnej z wykorzystaniem systemu Microsoft Teams.

Na konferencji poruszono istotne zagadnienie związane z występowaniem i zwalczaniem grypy ptaków oraz przedstawiono zasady zabezpieczające stada hodowlane przed wirusem.
Konferencję otworzył Pan Szymon Giżyński, Sekretarz stanu w MRiRW, Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwalczaniu ASF postawiono na technologię, która ma w łatwy sposób umożliwić usuwanie martwych dzików, zwiększając szansę na skuteczne ograniczenie występowania i rozprzestrzeniania się wirusa.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wideokonferencja strony polskiej z władzami weterynaryjnymi Królestwa Arabii Saudyjskiej, na której przedstawiono funkcjonowanie polskiej Inspekcji Weterynaryjnej, jej struktury oraz organizacji. Ponadto, omówiono sytuację epizootyczną w Polsce związaną z wirusem grypy ptaków.

Link do artykułu

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” skierował do obecnie urzędującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemny apel do podjęcia ważnych kroków stabilizujących sektor trzody chlewnej z możliwością jej funkcjonowania i rozwoju. PZHiPTCh szczególną uwagę zwrócono na skuteczną walkę z Afrykańskim Pomorem Świń związanej z depopulacją dzików.

Postulaty zaprezentowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” dotyczyły wsparcia dla hodowców i producentów zwierząt, gdyż ich sytuacja ogólna wymaga zdecydowanych , daleko sięgających perspektyw działania. Wsparcie miałoby przybrać formę finansową, wyrównującą straty wynikające z niski cen rynkowych ze sprzedaży tuczników pochodzących ze stref ASF, a także zwiększenia odszkodowań dla stad hodowlanych za utracone dochody ze sprzedaży knurów hodowlanych i loszek ze stref czerwonej i niebieskiej ASF, jako tuczników co wiąże się z wyraźną stratą dla rolnika.

W roku 2020 ogniska ASF dotknęły ponad 57 tysięcy świń i niestety liczba przypadków w Polsce nadal rośnie.

Cena trzody chlewnej znacząco spada co ma związek z m.in. z pojawieniem się ASF u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech choroba powoli absorbuje coraz to większe terytorium. Liczba przypadków ASF wg aktualnych danych wzrosła do 184. Nasi sąsiedzi w ślad za Belgią i Czechami – państwami obecnie wolnymi od ASF, wprowadzają zaostrzenia tj.:

  • grodzenie rejonów występowania przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u tamtejszej zwierzyny leśnej i masowy jej odstrzał,
  • całkowity zakaz wstępu osobom postronnym na terytorium występowania ASF u dzików,
  • zakaz wstępu osobom postronnym na obszary gospodarstw rolnych.

Dodatkowo władze Berlina rozważają budowę bariery wzdłuż rzeki Nysy, co pozwoli wg władz stolicy Niemiec na ograniczenie migracji zarażonych dzików z Polski.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. rolnicy mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wniosek pozwala rolnikom zabezpieczyć gospodarstwo przed ASF.

Link do strony ARiMR z ogłoszeniem

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 14 grudnia 2020 r. laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono 3 ogniska HPAI. Są to ogniska nr 40 - 42, wykryte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Link do komunikatu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczący wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 24 listopada 2020 r.

(Komunikat)

 

W Pawłowicach koło Leszna odbyła się 10 jubileuszowa Konferencja w formie on-line, która gościła lekarzy weterynarii, zootechników i hodowców trzody chlewnej. Na konferencji omawiano m.in. propozycję alternatywnych programów profilaktycznych z wykorzystaniem rozwiązań fiotobiotycznych (skan artykułu)

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Rekompensata będzie udzielana w przypadku wybranych klęsk żywiołowych oraz wystąpienia ASF. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Afrykański Pomór Świń prowadzi do ogromnych strat ekonomicznych naszego kraju, związanych z wstrzymaniem eksportu i obrotu zwierzętami (świnie). Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad Bioasekuracji, aby nie dopuścić do wprowadzenia jednostki chorobowej na teren gospodarstwa utrzymującego hodowlę trzody chlewnej.

Ulotka: zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń wersja z dnia 3.06.2019 ( źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/)

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 88. i 89. w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 15 września 2020 r. otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Komunikat

W artykule przedstawiono problematykę występowania i główne kierunki rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz potencjalne możliwości ograniczania transmisji wirusa na nowe tereny. Niemal od samego początku występowania wirusa na terenie naszego kraju, jako podstawowe narzędzie w zakresie jego ograniczania wymieniana jest intensyfikacja odstrzału dzików. Koncepcja ta wydaje się być o tyle słuszna, że dziki są podstawowym rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym. Jednak w zakresie możliwości transmisji wirusa na nowe tereny, konieczne wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na inne możliwości jego rozprzestrzeniania, w tym na teren gospodarstw utrzymujących świnie.

 

Głównym zadaniem zredukowania poszczególnych patogenów zarówno dla trzody chlewnej jak i drobiu jest wdrożenie wszystkich podstawowych zasad w celu zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym rozprowadzeniem czynników chorobotwórczych w sposób mechaniczny.

W czwartek 12.07.2018r. w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych”. Udział w niej wzięli dyrektorzy Centrali i poszczególnych oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż 18 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L79 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
Decyzja
Mapa obrazująca nowe obszary

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,ukazało się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 19 maja 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn.
Tekst jednolity

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż w dniu 14 maja 2018 roku potwierdzono pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika z miejscowości Żabieniec gm. Nadarzyn, powiat pruszkowski w odległości 4 km od najbliższego gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wrażliwe na chorobę. Strefa ochronna ASF. Mapa obrazująca przypadek ASF.

W przypadku znalezienia martwego dzika proszę o zastosowanie się do schematu postępowania przy znalezieniu zwłok dzika w obszarze ochronnym.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl