48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Rekompensata będzie udzielana w przypadku wybranych klęsk żywiołowych oraz wystąpienia ASF. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl