48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Głównym zadaniem zredukowania poszczególnych patogenów zarówno dla trzody chlewnej jak i drobiu jest wdrożenie wszystkich podstawowych zasad w celu zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym rozprowadzeniem czynników chorobotwórczych w sposób mechaniczny.

 Podstawowe zasady bioasekuracji przy Afrykańskim Pomorze Świn:

 1. Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa.
 2. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 3. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 4. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
 5. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 6. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
 7. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
 8. Zapewnienie, aby:
  a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 9. Nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego.
 10. Zakaz skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego.
 11. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.
 12. Zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich.

Główne zasady zapobieganiu ptasie grypie:

 1. Zabronione jest pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 2. Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 3. Drób będzie utrzymywany w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Pasza dla ptaków będzie przechowywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 5. Drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli będą karmione i pojone w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 6. Wskazane jest oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 7. Zaleca się mycie rak mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi.
 8. Zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 9. W przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, zaleca się wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków.
 10. W przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, należy stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.
 11. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii przy zaobserwowaniu: następujących zjawisk: znacznego spadku pobierania paszy i wody, biegunki, nagłego spadku nieśności zwiększonych padnięć drobiu.
 12. Osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, aby nie wykonywały czynności związanych z obsługą drobiu oraz nie dozwolone jest wnoszenia i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Cała potrzebna wiedza na temat ASF i ptasiej grypy, w tym obowiązujące przepisy znajdą Państwo w linkach poniżej:

https://www.wetgiw.gov.pl

http://www.piwet.pulawy.pl

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl