48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W czwartek 12.07.2018r. w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych”. Udział w niej wzięli dyrektorzy Centrali i poszczególnych oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego.

Konferencja miała za zadanie uświadomić problem, jakim jest choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF). W swoim przemówieniu Minister Ardanowski zaznaczył, iż zwalczanie wirusa ASF powinno polegać na zminimalizowaniu pogłowia dzików, wzmocnieniu służb weterynaryjnych oraz zaangażowaniu rolników i pomocy Unii Europejskiej. Zadeklarował wsparcie ze strony Ministerstwa dla myśliwych w odstrzale dzików, a także wzrost wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, która odpowiada za bezpieczeństwo żywności. W swoim przemówieniu Minister podkreślił także rolę informacji o ASF i bioasekuracji, która powinna być przedstawiona w sposób prosty i zrozumiały dla każdej osoby. Minister Ardanowski zaznaczył, że chce otworzyć nowy rozdział współpracy między Ministerstwem, a rolnikami i organizacjami rolniczymi. 

Na Konferencji przedstawiono również historię rozwoju ASF, administracyjne metody zwalczania tej choroby, program bioasekuracji, a także obecną sytuację w kraju w związku z afrykańskim pomorem świń. 

Ważną rolę w spotkaniu odegrała dyskusja, podczas której przedstawiciele hodowców podkreślali, iż są świadomi tego, że tylko stosowanie odpowiednich zasad bioasekuracji przez wszystkich stanowi możliwość ochrony przed stratami spowodowanymi ASF. Zwrócili także uwagę na fakt występowania opóźnień w wypłacie odszkodowań za ubite zgodnie z decyzją powiatowych lekarzy weterynarii zwierzęta, a także przedstawili swoje obawy w związku z niedostatecznym przestrzeganiem zasad w samych powiatowych inspektoratach weterynarii oraz przez lekarzy. Wiceprezes KRIR – M. Borowski stwierdził, że należy rozmawiać o przyszłości polskiej trzody, powrócić do samowystarczalności, a także znaleźć złoty środek, którym byłby odpowiedni certyfikat. Senator Jerzy Chróścikowski zaapelował o zaprzestanie poszukiwań wrogów politycznych i nastawiania konsumentów przeciwko polskiej wieprzowinie, natomiast przedstawiciele wielkopolskiej izby rolniczej zaproponowali przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla rolników utrzymujących świnie na obszarach wolnych od ASF.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl