48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Dnia 29.06.2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbyła się konferencja nt "Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków". Głównym organizatorem konferencji był PIWet-PIB w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Uczestnikami konferencji byli przedstawicie wielu instytucji pracujących na rzecz rolnictwa a w szczególności doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z terenu całego kraju.

 Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w niej minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że w naszym kraju  ogniska ASF u świń, wystąpiły głównie w niewielkich gospodarstwach, gdzie utrzymywanych było kilka sztuk świń. Pan Minister zwrócił uwagę, że rolnicy z takich gospodarstw często karmią świnie paszami pozyskanymi z łąk, gdzie mogą przebywać zakażone dziki i w ten sposób powstają ogniska choroby. Minister zaapelował do obecnych na konferencji m.in. przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego i weterynarzy, aby zintensyfikowali działania informacyjne wśród rolników dotyczące zasad ochrony przed ASF. Głównie przez specjalistów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego organizowane będą bezpośrednie spotkaniach z rolnikami i hodowcami w celu podnoszenia ich świadomości w zakresie zasad bioasekuracji. Zapowiedziane zostało również podjęcie działań w celu intensyfikacji i zwiększenia skuteczności odstrzału dzików.

Prof. nadz. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor PIWet-PIB w Puławach w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż z punktu widzenia ekonomicznego, epidemiologicznego i społecznego pojawienie się w kraju afrykańskiego pomoru świń lub grypy ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne. Wynikają one głównie z utraty możliwości eksportu wieprzowiny i mięsa drobiowego na rynki trzecie, a także, jak nie przede wszystkim, z konieczności likwidacji zwierząt w gospodarstwach dotkniętych tymi chorobami i w wyznaczonych strefach.

Pani Katarzyną Boczek – Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. witając uczestników konferencji podkreśliła, ze CDR bardzo ściśle współpracuje w Instytutem również w zakresie upowszechniania informacji o ASF. Działania informacyjne oraz koordynacja pracy służb doradczych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy są jednym z głównych priorytetów wyznaczonych na 2017 r.
Profesor Zygmunt Pejsak  z PIW-PIB w swoim wystąpieniu zaznaczył, że bioasekuracja jest, jak na razie jedynym sposobem ochrony świń przed ASF. Pan Profesor podał wiele przypadków wystąpienia ASF, omawiając przy tym główne wektory szerzenia wirusa.

Pan Ireneusz Gradka – główny specjalista Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przybliżył uczestnikom konferencji możliwości wykorzystania instrumentów PROW 2014-2020, które mogą wesprzeć sektor trzody chlewnej także przyczyniając się do bioasekuracji w tym na obszarach dotkniętych ASF.

Temat konferencji okazał się bardzo trafiony a uczestnicy uświadomili sobie, iż tylko ścisła współpraca wielu instytucji  może przynieść efekty w zapobieganiu i zwalczaniu groźnych jednostek chorobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poruszaną problematyką i pobrania materiałów konferencyjnych zamieszczonych na stronie http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce Afrykański Pomór Świń.

 

Źródło: opracowanie własne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIWet-PIB w Puławach

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl