48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W roku 2020 ogniska ASF dotknęły ponad 57 tysięcy świń i niestety liczba przypadków w Polsce nadal rośnie.

Cena trzody chlewnej znacząco spada co ma związek z m.in. z pojawieniem się ASF u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech choroba powoli absorbuje coraz to większe terytorium. Liczba przypadków ASF wg aktualnych danych wzrosła do 184. Nasi sąsiedzi w ślad za Belgią i Czechami – państwami obecnie wolnymi od ASF, wprowadzają zaostrzenia tj.:

  • grodzenie rejonów występowania przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u tamtejszej zwierzyny leśnej i masowy jej odstrzał,
  • całkowity zakaz wstępu osobom postronnym na terytorium występowania ASF u dzików,
  • zakaz wstępu osobom postronnym na obszary gospodarstw rolnych.

Dodatkowo władze Berlina rozważają budowę bariery wzdłuż rzeki Nysy, co pozwoli wg władz stolicy Niemiec na ograniczenie migracji zarażonych dzików z Polski.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. rolnicy mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wniosek pozwala rolnikom zabezpieczyć gospodarstwo przed ASF.

Link do strony ARiMR z ogłoszeniem

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 14 grudnia 2020 r. laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono 3 ogniska HPAI. Są to ogniska nr 40 - 42, wykryte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Link do komunikatu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczący wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 24 listopada 2020 r.

(Komunikat)

 

W Pawłowicach koło Leszna odbyła się 10 jubileuszowa Konferencja w formie on-line, która gościła lekarzy weterynarii, zootechników i hodowców trzody chlewnej. Na konferencji omawiano m.in. propozycję alternatywnych programów profilaktycznych z wykorzystaniem rozwiązań fiotobiotycznych (skan artykułu)

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Rekompensata będzie udzielana w przypadku wybranych klęsk żywiołowych oraz wystąpienia ASF. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Afrykański Pomór Świń prowadzi do ogromnych strat ekonomicznych naszego kraju, związanych z wstrzymaniem eksportu i obrotu zwierzętami (świnie). Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad Bioasekuracji, aby nie dopuścić do wprowadzenia jednostki chorobowej na teren gospodarstwa utrzymującego hodowlę trzody chlewnej.

Ulotka: zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń wersja z dnia 3.06.2019 ( źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/)

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 88. i 89. w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 15 września 2020 r. otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Komunikat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że kolczyki z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi loch posiadacz loch nabywa bezpośrednio u dostawcy znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez ARiMR (art. 21 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U. z 2020 r., poz. 2001).

Aktualna lista dostawców kolczyków i ich duplikatów wraz z cennikami jest wywieszona w każdym Biurze Powiatowym ARiMR oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl ) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt" (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html ). Przy każdym dostawcy kolczyków z prawej strony jest wskazany zakres na jaki dany dostawca został wpisany (kolumna: OFERTA OBEJMUJE KOLCZYKI DLA).

Dostawcy realizują zamówienia składane przez posiadaczy loch zgodnie z zapisami podpisanej z ARiMR umowy, tj. dostarczają posiadaczom loch kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

W artykule przedstawiono problematykę występowania i główne kierunki rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz potencjalne możliwości ograniczania transmisji wirusa na nowe tereny. Niemal od samego początku występowania wirusa na terenie naszego kraju, jako podstawowe narzędzie w zakresie jego ograniczania wymieniana jest intensyfikacja odstrzału dzików. Koncepcja ta wydaje się być o tyle słuszna, że dziki są podstawowym rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym. Jednak w zakresie możliwości transmisji wirusa na nowe tereny, konieczne wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na inne możliwości jego rozprzestrzeniania, w tym na teren gospodarstw utrzymujących świnie.

 

Głównym zadaniem zredukowania poszczególnych patogenów zarówno dla trzody chlewnej jak i drobiu jest wdrożenie wszystkich podstawowych zasad w celu zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym rozprowadzeniem czynników chorobotwórczych w sposób mechaniczny.

W czwartek 12.07.2018r. w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych”. Udział w niej wzięli dyrektorzy Centrali i poszczególnych oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż 18 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L79 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
Decyzja
Mapa obrazująca nowe obszary

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,ukazało się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie z dnia 19 maja 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nadarzyn.
Tekst jednolity

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż w dniu 14 maja 2018 roku potwierdzono pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika z miejscowości Żabieniec gm. Nadarzyn, powiat pruszkowski w odległości 4 km od najbliższego gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wrażliwe na chorobę. Strefa ochronna ASF. Mapa obrazująca przypadek ASF.

W przypadku znalezienia martwego dzika proszę o zastosowanie się do schematu postępowania przy znalezieniu zwłok dzika w obszarze ochronnym.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach zrealizowało projekt szkoleniowy dla doradców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego pt. „Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie” finansowany w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

W dniu 28 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 360), zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określające dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF. W załączeniu udostępniamy dokumenty opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.
pobierz dokumenty...

 

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną związaną z kolejnymi przypadkami ASF u dzików przesyłam przepisy prawa i wymogi w zakresie bioasekuracji ferm trzody chlewnej w zależności od lokalizacji:

  1. Bioasekuracja na terytorium RP poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia do zapoznania - dotyczy wyłącznie gmin Żabia Wola i Jaktorów,
  2. Bioasekuracja na terytorium RP na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego pt. „Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie” finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L324 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Link do decyzji.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl