Zakłady doskonalenia zawodowego (ZDZ)

 

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego- Zarząd Główny
00-252 Warszawa , ul. Podwale 17
fax 0-22/ 635 76 38
sekratariat@zzdz.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
15-365 Białystok,  ul. Pogodna 63/1
tel. 0-85/ 742 57 50, 742 56 11fax. 0-85/ 742 36 51
zdz@zdz.bialystok.pl
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy  
85-739 Bydgoszcz,  ul. Fordońska 120
tel/fax: 0-52/ 345 36 75
biuro@bzdz.com.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Gdańsku  
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 0-58/ 341 00 76-79,  fax. 0-58/ 341 03 62
zdz@iq.pl
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 95
tel. 0-95/ 722 37 47, 722 40 06,  fax. 0-95/ 720 73 25
zdz@zdz.gorzow.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Katowicach
40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2
tel. 0-32/ 603 77 11,  fax 0-32/ 603 77 61
info@zdz.katowice.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach
25-950 Kielce,  ul. Paderewskiego 55
tel. 0-41/ 366 47 91, fax 0-41/ 366 39 26
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Krakowie
31-261 Kraków,  ul. Wybickiego 3a
tel. 0-12/ 629 85 00
Zakład Doskonalenia w Lublinie
20-109 Lublin,  ul. Królewska 15
tel. 0-81/ 532 70 21,  fax 0-81/ 532 65 19
zdz@zdz.lubin.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161
tel/fax: 0-86/ 216 26 31
zdzlomza@o2.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Łodzi
90-563 Łódź,  ul. Łąkowa 4
tel. 0-42/ 637 45 05,  fax. 0-42/ 637 61 67
zdz@zdz.lodz.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz,  ul. Reja 11
tel. 0-18/ 442 30 39,  fax 0-18/ 442 14 67
zdzreja11@wp.pl
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Olsztynie
10-548 Olsztyn,  ul. Mickiewicza 5
tel. 0-89/ 527 67 40,  fax 0-89/ 535 39 84
bp@wmzdz.pl
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Opolu  
45-301 Opole,  ul. Małopolska 18 
tel. 0-77/ 400 33 00,  fax. 0-77/ 400 33 01
wzdz@wzdz.opole.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Płocku
09-402  Płock,  ul. Ułańska 1
tel. 0-24/ 262 86 89,  fax 0-24/ 264 22 77
biuro@zdz-plock.com.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
60-179 Poznań,  ul. Jeleniogórska 4/6
tel. 0-61/ 868 54 17,  fax. 0-61/ 868 51 44
info@zdz.com.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Przemyślu
37-700 Przemyśl,  ul. Wilsona 12
tel/fax. 0-16/ 678 24 04, 678 38 30
zdzprzemysl@wp.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Rzeszowie
35-959 Rzeszów,  ul. Piłsudskiego 2
tel. 0-17/ 862 80 93, fax: 0-17/ 862 57 98
biuro@zdz.rzeszow.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
76-200 Słupsk,  ul. Szczecińska 57
tel. 0-59/ 845 27 27,  fax. 0-59/ 845 37 88
zdz@zdz.slupsk.pl
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
70-965 Szczecin,  pl. J. Kilińskiego 3
tel. 0-91/ 450 12 01,  fax. 0-91/ 450 17 11
info@wzdz.szczecin.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Tarnowie
33-100 Tarnów,  ul. Mościckiego 6
tel. 0-14/ 622 16 61,  fax 0-14/ 622 39 75
zdztarnow@poczta.tarman.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
87-100 Toruń,  ul. Żółkiewskiego 37/41
tel. 0-56/ 659 85 25,  fax. 0-56/ 659 85 35
info@zdz.torun.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie
00-252 Warszawa,  ul. Podwale 13
tel/ fax 0-22/ 635 61 74
info@zdz.edu.pl
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego  we Wrocławiu
50-148 Wrocław,  ul. Biskupia 10a
tel. 0-71/ 343 36 73, 372 32 14,  tal/fax. 0-71/ 343 46 42
dzdz@dzdz.wroc.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Zielonej Górze
65-958 Zielona Góra,  Stary Rynek 17
tel. 0-68/ 329 59 00,  fax 0-68/ 329 59 14
sekr@zdz.zgora.pl