Kuratoria oświaty

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
50-951 Wrocław,  Pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 0-71/ 340 63 48,  fax 0-71/ 340 61 08
e-mail:   poczta@kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
85-066 Bydgoszcz,  ul. S. Konarskiego 1-3
tel. 0-52/ 349 76 05 ,  fax 0-52/ 349 76 45
e-mail:    kurator@uwoj.bydgoszcz.pl
Lubelskie Kuratorium Oświaty
20-950 Lublin,   ul. 3-go Maja 6
tel. 0-81/ 538 52 00,  fax 0-81/ 538 52 65
e-mail:    kurator@kuratorium.lublin.pl
Lubuskie Kuratorium Oświaty
66-400 Gorzów Wlkp.,  ul. Jagiellończyka 10
tel. 0-95/ 720 84 12-15,  fax 0-95/ 722 37 26
e-mail:    kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie Kuratorium Oświaty
90-446 Łódź,  Al. Kościuszki 120 a
tel. 0-42/ 637 70 55, 636 34 71
e-mail:   kolodz@kuratorium.lodz.pl
Małopolskie Kuratorium Oświaty
31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22
tel. 0-12/ 616 02 83
e-mail:    kurator@kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
00-024 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 32
tel. 0-22/ 551 24 00,  fax 0-22/ 826 64 97
e-mail:   kuratorium@kuratorium.waw.pl
Opolskie Kuratorium Oświaty
45-082 Opole,  ul. Piastowska 14
tel. 0-77/ 452 45 68,  fax 0-77/ 452 4 9 21
e-mail:   kontakt@kuratorium.opole.pl
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
35-959 Rzeszów,  ul. Grunwaldzka 15
tel. 0-17/ 867 11 42,  fax 0-17/ 867 19 54
e-mail:   kuratorium@ko.rzeszow.pl
Podlaskie Kuratorium Oświaty
15-950 Białystok,  Rynek Kościuszki 9
tel. 0-85/ 748 48 48,  fax 0-85/ 748 48 49
e-mail:   kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie Kuratorium Oświaty
80-810 Gdańsk,  ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58/ 307 73 89,  fax 0-58/ 301 80 23
e-mail:   kuratorium@kuratorium.gda.pl
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice,  ul. Jagiellońska 25
tel. 0-32/ 207 74 38,  fax 0-32/ 255 58 25
e-mail:   kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
25-516 Kielce,  Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0-41/ 342 16 34,  fax 0-41/ 344 88 83
e-mail:   kurator@kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty
10-950 Olsztyn,  Al. J. Piłsudskiego 7/9
tel. 0-89/ 523 26 00, 527 22 50,  fax 0-89/ 527 27 21, 527 68 22
e-mail:   ko@ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
60-967 Poznań,  ul. Kościuszki 93
tel. 0-61/ 852 21 62,  fax 0-61/ 852 31 69
e-mail:   kancelaria@ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
71-615 Szczecin,  ul. Matejki 6 B
tel. 0-91/ 442 75 00,  fax 0-91/ 442 75 08
e-mail:   kuratorium@kuratorium.szczecin.pl