48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

2013 BILANSOWANIE SKLADNIKOW NAWOZOWYCH I GOSPODAROWANIE NAWOZAMI NATURALNYMI A OCHRONA JAKOSCI WODY

1 250

W opracowaniu zaprezentowano stan zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu ze źródeł rolniczych w Polsce - w świetle wymogów ich ochrony wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, metodę bilansowania „u bramy gospodarstwa” składników nawozowych oraz problematykę przyjaznego dla środowiska gospodarowania nawozami naturalnymi. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy w powyższym zakresie, a przez to przyczynienie się do zmniejszeniu strat azotu i fosforu generowanych przez gospodarstwa rolne i do zmniejszenia zanieczyszczenia wody tymi składnikami. Publikacja jest adresowana zwłaszcza dla doradców rolnych i rolników. Ponadto może być użyteczna specjalistom z różnych instytucji (np. z RZGW, samorządów) realizujących zadania związane z ochroną jakości wody w aspekcie działalności rolniczej oraz wszystkim zainteresowanych tą tematyką.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl