48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z okazji 25-lecia konkursu jubileuszowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkim redakcjom czasopism Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.


Organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego.
W kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji ODR, w kategorii najlepsza publikacja tematyczna 12 wydawców.
Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.
W drugiej części spotkania ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody i dyplomy instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagrodę wręczono dla zespołu badawczego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolnictwa PIB oraz wyróżnienia dla 3 zespołów badawczych z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.

Poniżej wyniki XXV edycji konkursu.

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Dwa równorzędne II miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

III miejsce:
„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Wyróżnienia:
„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
„Małopolski Informator Rolniczy - Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” nagrodę przyznano publikacji:
pt. „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” zgłoszonej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych ośrodków doradztwa rolniczego, a także zespołom badawczym IHAR PIB oraz IUNG PIB składamy gratulacje.

 

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl