48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Dnia 13 grudnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXVII edycji konkursu pn.: Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” oraz wręczenie nagród w konkursie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 rok.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVIII edycji konkursu pn.“Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 24 listopada 2020 roku . Tegoroczna edycja ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w formie zdalnej.

Patronat nad XXVIII edycją konkursu objął Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUroczystość ogłoszenia wyników zorganizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu i Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW. Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Maciejewska, dyrektor Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW, która ogłosiła wyniki konkursu, złożyła gratulacje laureatom oraz podziękowała za zaangażowanie włożone w dorobek publicystyczny.

Nagrody w konkursie w postaci bonów pieniężnych ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy, które ufundował organizator konkursu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism i publikacji tematycznych w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020. 

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR, natomiast w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 8 tytułów publikacji. 

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.


Poniżej wyniki XXVIII edycji konkursu za rok 2020:

 

W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”

I miejsce:

„Rada” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

Trzy równorzędne  II miejsca: 

„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Trzy równorzędne  III miejsca: 

„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyróżnienia: 

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”

Dwa równorzędne I miejsca:

„Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla” 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

„Trzcina pospolita na dachy i do pieca” 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

II miejsce: 

„Enoturystyczne szlaki Dolnego Śląska” 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje 

i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Wyniki konkursu

 

Wyniki konkursu za rok 2020:

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVIII

Poprzednie edycje:

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVII

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXVI

Najlepsze wydawnictwo WODR - edycja XXV

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVI edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 1 grudnia 2018 roku podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism i wydawnictw tematycznych Puchary Ministra i nagrody wręczał Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z okazji 25-lecia konkursu jubileuszowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkim redakcjom czasopism Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl