48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w  Krakowie od 2011 roku realizuje  zadanie utworzenia sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych w Polsce współfinansowane przez Sekretariat Centralny KSOW. W wyniku realizacji zadania zdefiniowane zostało pojęcie gospodarstwa edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „Zagroda edukacyjna”, opracowane zostały formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia edukacji w gospodarstwach rolnych oraz przygotowany został program szkoleniowy z obudową dydaktyczną do prowadzenia szkoleń dla rolników. Komplet materiałów stanowi pięć  poradników: 

1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym.
2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego.
3. Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego.
4. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych.
5. Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Więcej informacji na stronie sieci gospodarstw edukacyjnych http://www.zagrodaedukacyjna.pl/

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl