48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2011 O SYSTEMACH JAKOSCI ZYWNOSCI VADEMECUM 1 250 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie prezentuje wydawnictwo pn. „O systemach jakości żywności – vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych”.
Żywność wysokiej jakości – jej wytwarzanie, ochrona i promocja – odgrywa w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z zasadniczych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie Europejskiej jest wyróżnianie odpowiednimi oznaczeniami wyrobów rolno-spożywczych wysokiej jakości, pochodzących z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. Systemy ochrony tego typu wyrobów sprzyjają utrzymaniu regionalnej, tradycyjnej produkcji rolnej i spożywczej. Wpływa to na zachowanie dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów oraz tworzy dodatkowe źródła dochodów dla ludności wiejskiej. Niniejsza książka obejmuje wiedzę z zakresu systemów jakości żywności, funkcjonowania i znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych oraz sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych. Publikacja prezentuje również produkty Małopolski zarejestrowane we wspólnotowym systemie Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych do lipca 2011 roku. Wydawnictwo zostało sfinansowane w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego. Autor książki : Klaudia Kieljan, CDR O/Kraków przy konsultacji merytorycznej Elżbiety Dziasek, CDR O/Kraków.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl