48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2011 STAC NA STRAZY IDEI LEADER 1 3000 Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier W czerwcu i lipcu 2011 r. CDR O/Kraków realizował zadanie zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011, polegające na przeprowadzeniu wśród wszystkich lokalnych grup działania (LGD) w Polsce badań sondażowych oraz studium przypadku pt. "Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier" oraz opracowanie i wydanie publikacji na ten temat. Publikacja zawiera wyniki badań sondażowych, studia przypadku oraz opracowania naukowe dotyczące badań związanych z problemami wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez LGD. Została zredagowana pod auspicjami Komitetu Naukowego w skład, którego wchodzili: prof. dr hab. Wiesław Musiał; prof. dr hab. Stanisław Palka; dr inż.. hab. Józef Kania (recenzje); dr Leszek Leśniak (redakcja). Na treść publikacji składają się trzy artykuły naukowe wprowadzające do problematyki rozwoju obszarów wiejskich oraz barier we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania, artykuł sprawozdawczy prezentujący wyniki badań sondażowych, piętnaście opisów studium przypadku oraz uogólnione wnioski z badań.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl