48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2019 UPRAWA ROSLIN BOBOWATYCH DROBNONASIENNYCH miniAutor: Łukasz Bocheński, Oskar Wysocki
W Polsce działalność rolnicza jest opodatkowana kilkoma rodzajami podatków. Są to przede wszystkim: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, podatek akcyzowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z opodatkowaniem: majątku gospodarstwa rolnego, dochodów rolnika uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz zasady rozliczania podatku VAT w obrocie środkami produkcji i produktami rolnymi. Wskazano definicje dotyczące przedmiotu opodatkowania, wymogi formalne i prawne związane z zasadami wystawiania dokumentów podatkowych, ustalania podatków, przysługujących ulg i zwolnień w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne w danym zakresie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl