48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2019 ZALECENIA DOTYCZACE DOBORU CIELAT ORAZ PROWADZENIA OPASU miniAutor: Marcin Gołębiewski
W opracowaniu autor przedstawił czynniki warunkujące opłacalność produkcji żywca wołowego z uwzględnieniem przydatności ras mięsnych zarejestrowanych w Polsce do krzyżowania towarowego z krowami mlecznymi. Zwrócił przy tym uwagę na tzw. efekt heterozji jako dodatkowy zysk produkcyjny. Szeroko omówił zagadnienia dotyczące odchowu cieląt, wyboru systemu opasu i żywienia bydła w oparciu o bilansowanie dawek pokarmowych. Autor podkreślił również jak ważne jest stosowanie zasad bioasekuracji w celu zabezpieczenia stada przed wniknięciem chorobotwórczych patogenów i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl