48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2019 UPRAWA ROSLIN BOBOWATYCH GRUBONASIENNYCH miniAutor: Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska
Uprawa roślin bobowatych ma duże znaczenie gospodarcze. Rośliny te wiążą wolny azot z powietrza (obniża się koszty nawożenia azotowego). Pozostawiają bardzo dobre stanowisko dla rośliny następczej np. zbóż, rzepaku, kukurydzy czy warzyw. Wpływają na strukturę gleby i jej stosunki wodne. Wykazują działanie fitosanitarne, wpływając na ograniczenie chorób i szkodników w uprawach roślin zbożowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólne zasady uprawy roślin bobowatych grubonasiennych z uwzględnieniem wymagań glebowych, stanowiska w płodozmianie, przygotowania gleby, nawożenia, doboru odmian, siewu oraz ochrony roślin przed zachwaszczeniem, chorobami i szkodnikami, a także przygotowanie do zbioru i zbiór. W ochronie herbicydowej, fungicydowej i insektycydowej przedstawiono aktualne substancje czynne oraz preparaty je zwalczające. Wśród roślin bobowatych grubonasiennych największe znaczenie gospodarcze mają: łubiny – wąskolistny , żółty i biały, groch siewny i pastewny, bobik , wyka siewna i kosmata. W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma uprawa soi. Z tą rośliną w Polsce wiąże się duże nadzieje ze względu na produkcję pełnowartościowego białka niezbędnego w żywieniu zwierząt. W publikacji tej roślinie poświęcono też wiele uwagi.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl