48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
INFORMACJA KANALY PRZEPLYWU

Autor: Wenancjusz Kujawiński

Do sprawnego wspierania zmian polskich gospodarstw rolnych niezbędne jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osobowego i materialnego tkwiącego w jednostkach sfery B+R (badania i rozwój) oraz publicznego doradztwa rolniczego. Niezbędna jest do tego dobra współpraca, której warunkiem jest właściwy obieg informacji, przy wykorzystywaniu wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych.

W treści niniejszej pracy autor kolejno: przedstawia istotę i rodzaje informacji, nakreśla obszary wymiany informacyjnej podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego, przybliża pojęcie modelu i rodzajów informacyjnego komunikowania się. Następnie podaje własne rozumienie pojęcia kanał informacyjny oraz porządkuje go w oparciu o różne kryteria kwalifikacyjne i zwięźle opisuje.pobierz...

Kontakt z wydawcą:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl