48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
2018 WARUNKI PRAWIDLOWEGO PRZECHOWYWANIA PASZ OBJETOSCIOWYCH W GOSPODARSTWIEAutorzy:  Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska
Ważnym elementem w zapewnieniu odpowiedniej ilości pasz jest konserwacja materiału roślinnego zebranego z pola oraz uniknięcie strat podczas przechowywania. W opracowaniu zostały omówione metody konserwacji pasz objętościowych, w tym kiszenie i suszenie. Opisano takie zagadnienia jak: ogólne zasady sporządzania kiszonek, sposoby ograniczania strat, przemiany zachodzące w procesie zakiszania pasz. Sposoby zakiszania przedstawiono na przykładzie kukurydzy, traw, lucerny, młóta browarnianego, gniecionego ziarna. Ponadto, zestawiono powszechnie stosowane preparaty do zakiszania.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl