48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+
2016 METODY OCHRONY W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROSLIN MINIAutorzy: publikacja pod redakcją prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego
W publikacji kompleksowo przedstawiono zagadnienia integrowanej ochrony roślin z podziałem na poszczególne metody ochrony możliwe do zastosowane w integrowanej ochronie roślin uprawnych w świetle obowiązujących przepisów. Autorzy podkreślają, że prowadzenie ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony nakłada na producenta rolnego obowiązek przestrzegania ustalonych zasad. Wskazują na konieczność prowadzenia określonych działań, które obejmują: stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu roślin oraz zapobieganie pojawowi i rozmnażaniu się organizmów szkodliwych; dokonanie analizy stanu upraw i podjęcie decyzji o potrzebie działań interwencyjnych oraz przeprowadzenie zabiegów interwencyjnych w celu ograniczenia lub zapobiegnięcia wzrostowi nasilenia  organizmu szkodliwego.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl