48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

2016 WYBRANE ASPEKTY PRAWA BUDOWLANEGO miniAutorzy: Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska, Danuta Nowak
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wymagania formalno-prawne związane z inwestycjami budowlanymi w gospodarstwie rolnym oraz wymagania techniczne i technologiczne dotyczące budynków i budowli rolniczych oraz ich usytuowanie względem: siebie w gospodarstwie, granic działki, a także zabudowań na działce sąsiedniej. Opisano poszczególne etapy postępowania administracyjnego przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Omówiono zasady w zależności od rodzaju inwestycji ubiegania się o pozwolenie na budowę bądź dokonania zgłoszenia planowanej inwestycji odpowiednim władzom, aż do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Publikacja zawiera słowniczek podstawowych pojęć w zakresie prawa budowlanego oraz przykładowe wzory dokumentów. Stan prawny na dzień 31.12.2016 r.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl