48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że w dniach 29-30 listopada br. organizuje II Forum Wiedzy i Innowacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Forum odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Operacja ma na celu dostarczenie wiedzy i informacji na temat działania "Współpraca" w ramach PROW na lata 2014-2020, zakładania grup operacyjnych oraz realizacji projektów przez te grupy, a także informacji na temat wdrożonych już innowacji w produkcji rolniczej. Celem jest również przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami. Forum ma służyć także nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Zamierzeniem spotkania jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie.

Forum adresowane jest przede wszystkim do: doradców rolniczych, brokerów innowacji, rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych działaniem "Współpraca". W Forum wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz innych instytucji związanych z rolnictwem.

Udział w Forum jest bezpłatny. W programie przewidziano sześć paneli tematycznych. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Forum.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w Forum będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać /rejestrować do 23 listopada 2017r.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 48 365 69 25.

Do pobrania:

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl